Privacy beleid van Movaview

In dit privacy statement staat beschreven hoe we vanuit Movaview met uw persoonsgegevens omgaan. We houden ons hierbij minimaal aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 2018.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • Zorgvuldigheid in het accepteren, opslaan, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens.
  • Het doel waarvoor we uw gegevens opslaan en verwerken is duidelijk en ook aan u bekend.
  • We gebruiken niet meer gegevens dan dat nodig is voor dit doel.
  • Op uw verzoek geven we u inzicht in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen en als u dit wenst, verwijderen we deze uit onze bestanden. 
  • Onze data zijn beveiligd opgeslagen.

Onze werkwijze:

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u deze gegevens invult of achterlaat op onze website, u door ons bent benaderd of op een andere wijze bent aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

De gegevens die we verwerken zijn de namen, contactgegevens (mail en telefoonnummer) en functies van contactpersonen. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om nader met ons in contact te treden. zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy beleid.

We leggen de contactgegevens van contactpersonen van prospects, klanten, relaties en leveranciers leggen wij vast in ons klantvolgsysteem om de contactgegevens te borgen.

We gebruiken deze informatie om:

  • Aan u aanbiedingen te doen en/of voor het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en activiteiten.
  • Een zakelijke relatie met u te onderhouden.
  • Een opdrachtovereenkomst met u te sluiten en te onderhouden.

De gegevens die we van u hebben zullen we maximaal 10 jaar in onze bestanden bewaren. Daarna zullen we u vragen om nieuwe toestemming of uw gegevens verwijderen.

Bijzondere persoonsgegevens:

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Wij verwerken deze gegevens niet.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Beveiliging:

Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. We dragen zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen.

Inzage en wijziging van uw gegevens:

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw  gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met Leo Konings.